Co děláme?

Pečovatelská služba

Komplexní služba domácí péče.
Pečovatelské úkony bez čekací doby.

Služba je určena všem, kteří z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení potřebují zaručit jistotu v základních denních činnostech.

Ošetřovatelská služba

Komplexní ošetřovatelská péče
ve vlastním sociálním prostředí.

Cílem je zkrátit pobyt nemocného ve zdravotnickém zařízení, napomoci jeho uzdravení, zlepšení jeho zdravotního stavu a pomoci mu při návratu do běžného života.