Pečovatelská služba

Homecare – komplexní služba domácí péče.
Pečovatelské úkony bez čekací doby.

Cílem služby HOMECARE je zajistit kvalitní poskytování pečovatelských úkonů v domácím prostředí. Prostřednictvím pečovatelky / le pomoci člověku zvládat úkony, které by dělal sám kdyby mohl.

Služba je určena všem, kteří z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení potřebují zaručit jistotu v základních denních činnostech.

Veškeré pečovatelské úkony jsou BEZ ČEKACÍ DOBY
a jsou hrazeny klientem.

S čím pomáháme?

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 pomoc při úkonech osobní hygieny

 pomoc při použití WC
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 pomoc při přípravě jídla a pití
 doprovod k lékaři a jiným institucím
 běžné nákupy a pochůzky
 běžný úklid a údržba domácnosti
 praní a žehlení osobního ložního prádla

Do našich služeb patří také: