Komplexní
ošetřovatelská péče.

Jsme tu pro Vás.

uvod

Jsme tým profesionálních zdravotních sester...

Mobilní zdravotní sestra, je domácí ošetřovatelskou péčí registrovanou Krajským úřadem Zlínského kraje odborem zdravotnictví, poskytující komplexní ošetřovatelskou péči o klienta v jeho vlastním sociálním prostředí.

Co děláme?

Služba pro rodinu a domácnost

Komplexní služba pro domácnost
bez čekací doby.

Služba je určena všem, kteří z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení potřebují zaručit jistotu v denních činnostech.

Ošetřovatelská služba

Komplexní ošetřovatelská péče
ve vlastním sociálním prostředí.

Cílem je zkrátit pobyt nemocného ve zdravotnickém zařízení, napomoci jeho uzdravení, zlepšení jeho zdravotního stavu a pomoci mu při návratu do běžného života.