Ošetřovatelská služba

Komplexní ošetřovatelská péče
ve vlastním sociálním prostředí.

Cílem je zkrátit pobyt nemocného ve zdravotnickém zařízení, napomoci jeho uzdravení, zlepšení jeho zdravotního stavu a pomoci mu při návratu do běžného života.

Domácí ošetřovatelská péče
je hrazena zdravotní pojišťovnou.

S čím pomáháme?

 osobní asistence v aktivitách denní činnosti
 aplikace léků, injekcí, infúzí
 nácvik aplikace inzulínu, péče o diabetiky
 odběry biologického materiálu
 monitoring fyziologických funkcí
 péče o chronické rány

 ošetřování PEG, žaludeční sond,
tracheostomie močových katétrů
 ošetřování stomíí
 nálevy, výplachy
 ošetřovatelská rehabilitace
 paliativní ošetřovatelská péče

Do našich služeb patří také: